Werkwijze

De honden worden uitgelaten in groepen van maximaal 8 honden. De honden worden opgehaald in onze speciaal ingerichte bus. Na het ophalen wordt een wandeling gemaakt van ca. 1 uur. De honden lopen gedurende de wandeling los en dienen daarom goed los te kunnen lopen en gehoorzaam te zijn.

De wandelingen vinden plaats tussen 9.30 - 12.00 en tussen 12.00 - 14.30. Afhankelijk van het feit of er 1 of 2 wandelingen op een bepaalde dag plaatsvinden, kunnen onze klanten een voorkeur uitspreken voor de 1e of 2e wandeling.

Wij zullen waar mogelijk rekening houden met deze voorkeur.

Indien wij een aanmelding krijgen voor een nieuwe hond, dan vindt er eerst een intake gesprek. Tijdens dit intake gesprek gesprek maken we kennis met u en de hond en lopen we ons intake formulier door, zodat wij alle noodzakelijke informatie over de hond hebben. Na het intake gesprek, kan uw hond de eerste keer mee on te kijken of het goed gaat. Na de eerste wandeling bespreken we met u hoe een en ander verlopen is. Vervolgens kan de hond ingeschreven worden.

Indien er aandachtspunten zijn, dan zullen we deze altijd open met u bespreken. Wij hopen dat onze klanten dezelfde openheid met ons betrachten.